6032643143_5f4007cd9d_zJakiś czas temu zadzwonił do mnie Klient, dla którego kiedyś robiłam zmiany w spółce jawnej. Współpraca nam się bardzo dobrze układała. Swoją drogą zawsze cieszy mnie bardzo fakt, że Klienci wracają do mnie z kolejnymi sprawami 🙂

Jego pytanie dotyczyło także spółki jawnej. Podzielił się ze mną szczęśliwą wiadomością, że jego córka wychodzi za mąż. Serdecznie mu więc tego faktu pogratulowałam. W związku z tym, że córka jest wspólnikiem w spółce jawnej Klient w całym tym zabieganiu przedweselnym zaczął się zastanawiać czy nie trzeba przypadkiem czegoś zmienić w KRS, jak już przyszli małżonkowie złożą stosowne oświadczenia.

Podejrzewam, że nie jest to jedyny przypadek w Polsce 😉 więc postanowiłam temat poruszyć na blogu.

Zmiana nazwiska wspólnika w KRS

Zgodnie z art.  26 kodeksu spółek handlowych:

,,§  1. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

1) firmę, siedzibę i adres spółki;

2) przedmiot działalności spółki;

3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń;

4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji.

2. Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 1 powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu”

Jeśli więc zmienia się nazwisko wspólnika, bądź jakiekolwiek inne dane wskazane wyżej trzeba dokonywać zgłoszenia tych zmian w KRS. Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

W celu zgłoszenia zmiany nazwiska trzeba będzie wypełnić formularze: KRS-Z1 oraz KRS-ZB. Jeżeli wspólnik jest uprawniony do reprezentowania spółki, również formularz KRS-ZK.

Uwaga! Gdyby nazwisko wspólnika stanowiło człon firmy spółki trzeba by było także zmieniać firmę spółki, a to z kolei się wiąże ze zmianą umowy spółki oraz koniecznością załączenia dodatkowych dokumentów do wniosku.

A co jeśli spóźnisz się ze złożeniem takiego wniosku ?

Sąd rejestrowy w razie stwierdzenia, że obowiązkowy wniosek o wpis do rejestru zmian nie został złożony mimo upływu terminu, wyznaczy dodatkowy siedmiodniowy termin z zagrożeniem, że w razie jego niedotrzymania zastosuje grzywnę przewidzianą w przepisach kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Od słowa do słowa przechodząc przy okazji zapytałam go o to czy pamiętał o złożeniu oświadczenia do KRS o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego, na którego złożenie minął już termin (jak myślisz co powiedział ;)- oczywiście, że nie) oraz porozmawialiśmy sobie na temat kwestii ewentualnej intercyzy u przyszłych małżonków.

Warto rozmawiać ze swoimi Klientami 🙂 Warto by także Klienci byli otwarci na konsultacje z prawnikami. W mojej ocenie to, że dziś kogoś nie stać na prawnika to MIT. Większą blokadą jest chyba przełamanie stereotypów o prawnikach.

Jeśli więc chciałbyś dokonać zmian w swojej spółce zapraszam do kontaktu. Do tej pory w swojej praktyce nie mieliśmy jeszcze ani jednego wezwania do uzupełniania braków formalnych, co uważam za sukces i co niewątpliwie przyspiesza rozpoznawanie wniosków przez sądy. Co do długości natomiast postępowania przed KRS możesz przeczytać we wpisie pt. Ile trwa rozpoznanie wniosku przez sąd rejestrowy? Jak widać po komentarzach – bywa różnie…

Photo credit: NickNguyen via Foter.com / CC BY-SA

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

Właściwość sądu KRS

Małgorzata Koczan28 czerwca 2016Komentarze (0)

Wniosek o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego składa się w sądzie właściwym ze względu na siedzibę spółki, której wniosek dotyczy.

Tego typu wnioski rozpatrują wydziały gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego.

Obecnie takie wydziały znajdują się w 21 miastach. W niektórych z nich występuje po kilka wydziałów KRS w jednym sądzie. Pełną ich listę wraz ze wskazaniem siedziby sądu, adresu, danych kontaktowych oraz obszarem właściwości można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Poniżej przedstawiam listę sądów wraz z adresami stron internetowych, na których możecie znaleźć aktualne numery rachunków bankowych do dokonywania opłat od wniosku.

1.         Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS http://bialystok.sr.gov.pl

2.         Sąd Rejonowy  w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS http://www.bielsko-biala.sr.gov.pl

3.         Sąd Rejonowy  w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS  http://www.bip.bydgoszcz.sr.gov.pl/?cid=422

4.         Sąd Rejonowy  w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS http://www.czestochowa.sr.gov.pl/xvii-krs,m,mg,2,67,86

5.         Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku

http://www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/srgdapn2/index.php?option=com_content&view=article&id=34:wydzia-vii-krs&catid=2:wydziay&Itemid=62

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku

http://www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/srgdapn2/index.php?option=com_content&view=article&id=35:wydzia-viii-krs&catid=2:wydziay&Itemid=62

6.         Sąd Rejonowy  w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS http://www.gliwice.sr.gov.pl/wydzialy,m,mg,2,67

7.         Sąd Rejonowy Katowice – Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS

http://www.katowice-wschod.sr.gov.pl/index.php?id=19&dzial=inf&strona_www=struktura

8.         Sąd Rejonowy  w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS   http://www.kielce.sr.gov.pl

9.         Sąd Rejonowy  w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS  http://koszalin.so.gov.pl/bip/index.php?id=1146&id2=1178&fs=&cn=

10.       Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

http://www.krakow-sr.sr.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-312

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS

http://www.krakow-sr.sr.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-313

11.       Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS http://lublin-wschod.sr.gov.pl

12.       Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS  http://lodz.sr.gov.pl/index.php?id=216

13.       Sąd Rejonowy  w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS    http://olsztyn.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=123

14.       Sąd Rejonowy  w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS http://www.opole.sr.gov.pl/pl/dokumenty/KRS

15.       Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS

http://www.poznan-nowemiasto.sr.gov.pl/strony/1/pl/138.php

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS

http://www.poznan-nowemiasto.sr.gov.pl/strony/1/pl/138.php

16.       Sąd Rejonowy  w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS  http://rzeszow.sr.gov.pl

17.       Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS http://szczecin-centrum.sr.gov.pl/bip2/index.php?id=320

18.       Sąd Rejonowy  w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS  http://torun.sr.gov.pl/50,vii-wydzial-gospodarczy-krajowego-rejestru-sadowego.html

19.       Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS

http://www.warszawa.so.gov.pl/xii-wydzial-gospodarczy-krajowego-rejestru-sadowego.html

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

http://warszawa.so.gov.pl/xiii-wydzial-gospodarczy-krajowego-rejestru-sadowego.html

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS

http://www.warszawa.so.gov.pl/xiv-wydzial-gospodarczy-krajowego-rejestru-sadowego.html

20.       Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS

http://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=99

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS

http://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=102

21        Sąd Rejonowy  w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS http://www.zielona-gora.sr.gov.pl/?mod=143

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

1155880403_15494b5dee_zW związku z licznymi zapytaniami odnośnie wniesienia wkładu do spółki jawnej w formie prawa własności nieruchomości widzę potrzebę uzupełnienia treści na blogu o wpis  poświęcony temu zagadnieniu.

Wniesienie prawa własności nieruchomości do spółki jawnej -skąd się wziął problem?

Kodeks spółek handlowych dopuszcza, aby umowa spółki jawnej została zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kodeks cywilny zastrzega natomiast do przeniesienia własności nieruchomości formę aktu notarialnego. Co więc w sytuacji kiedy wspólnicy chcą wnieść prawo własności nieruchomości do spółki jawnej? Czy konieczne jest podpisanie umowy spółki jawnej w formie aktu notarialnego, czy może wystarczy zwykła forma pisemna? Czy jeśli wspólnicy taką umowę podpiszą w formie pisemnej to sąd rejestrowy nie będzie robił problemów z wpisem ?

Jak nie popełnić błędów?

Otóż moi drodzy czytelnicy. W roku 2015 Sąd Najwyższy wydał dwa postanowienia odnoszące się do wskazanej wyżej kwestii. Pierwsze postanowienie jest z dnia 14 stycznia 2015r., sygn. II CSK 85/14, drugie z dnia 25 listopada 2015r., sygn. II CSK 723/14. W tym drugim orzeczeniu sąd podzielił stanowisko wyrażone w pierwszym.

Nie, nie, na tym nie zakończę tego wpisu prosząc abyście wczytali się w treść orzeczeń i ich uzasadnienie, aczkolwiek nie należą one do zbyt obszernych 😉 Zainteresowanych zachęcam oczywiście do tego. Mniej wytrwali mogą przejść do dalszej części wpisu 😉

Konkluzje Sądu Najwyższego można sprowadzić do dwóch punktów:

  1. Gdy przedmiotem wkładu jest nieruchomość dopuszczalne jest zawarcie umowy spółki jawnej w zwykłej formie pisemnej, ale w takim przypadku konieczne jest jeszcze po rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym zawarcie odrębnej umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego.
  2. Za “budzące uzasadnione wątpliwości” Sąd uznał poglądy wskazujące na konieczność w takiej sytuacji zawierania samej umowy spółki jawnej w formie aktu notarialnego czy wskazujące na konieczność zawarcia dodatkowej umowy w formie aktu notarialnego, której przedmiotem miałoby być samo zobowiązanie do wniesienie wkładu niezależnie od umowy spółki zawartej w zwykłej formie pisemnej.

Praktyka orzecznicza jak widać jest różna skoro sprawa trafiła przed Sąd Najwyższy. Niemniej jednak jest już czym się podeprzeć w argumentacji swojego stanowiska w razie problemów z wpisem przed sądem rejestrowym.

Podsumowanie

Mając więc na względzie przedstawione wyżej stanowiska, jeśli zamierzasz wnieść własność nieruchomości do spółki samą umowę spółki jawnej możesz podpisać w zwykłej formie pisemnej, a po rejestracji spółki powinieneś udać się do notariusza w celu sporządzenia odrębnej umowy przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Swoją drogą ciekawe w jakim kierunku pójdzie praktyka orzecznicza sądów rejestrowych i czy będą one podzielać argumentację Sądu Najwyższego…

 Photo credit: xurde via Decorators Guru / CC BY-SA

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

Trzeci Lubelski Wyścig Kaczek

Małgorzata Koczan10 maja 2016Komentarze (0)

22 maja 2016r. odbędzie się w Lublinie III LUBELSKI WYŚCIG KACZEK.

Idea jest jedna: pomoc dla dzieci potrzebujących wsparcia.

Chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj wpis na stronie naszej Kancelarii 🙂

Lubelski Wyscig Kaczek

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

Borykasz się z problemem płynności finansowej ? Twoi kontrahenci wstrzymują zapłatę do pierwszego telefonu, wezwania, pisma z Kancelarii…

Chciałbyś poprawić płynność finansową w firmie i zniwelować problem spóźnionych płatności?

Chciałbyś bardziej zdyscyplinować swoich kontrahentów do terminowego regulowania należności?

A teraz wyobraź sobie, że …Twoi kontrahenci płacą terminowo Twoje faktury. Twoja asystentka nie musi dzwonić lub pisać już maili z przypomnieniem, że upłynął już termin płatności na fakturze i prosić Klienta by może zechciał zapłacić. Masz pieniądze u siebie na koncie, a nie na koncie Twojego Klienta. Chyba całkiem przyjemnie…;)

Dobrym lekarstwem na te przypadłości może okazać się możliwość korzystania z pieczęci prewencyjnej.

Czym dokładnie jest pieczęć prewencyjna i na czym polega korzystanie z pieczęci prewencyjnej możesz przeczytać w materiale „Pieczęć prewencyjna. Wybrane zagadnienia”.

PIECZĘĆ PREWENCYJNA

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl