Szum wokół śmierci Moniki Zbrojewskiej

Małgorzata Koczan        09 listopada 2015        Komentarze (0)

Kiedy jakaś ważna, znana osobistość umiera, zwłaszcza w młodym wieku, robi się szum medialny. W pewien sposób wydarzenia takie poruszają nas, “zwykłych śmiertelników”. Czasem mi też trudno przejść obojętnie wobec niektórych informacji.

Ostatnio znowu głośno wokół śmierci Moniki Zbrojewskiej – adwokat, wiceminister sprawiedliwości, wykładowcy na Uniwersytecie Łódzkim. Niewątpliwie zrobiła dużą karierę i wiele osiągnęła w życiu zawodowym.

Niemniej ostatnie wydarzenia, kontrowersje wokół przyczyn jej śmierci już nie mają wydźwięku tak pozytywnego.

Nie wiem co było ostatecznie powodem jej śmierci i nie chcę tutaj o tym przesądzać, ale mi słuchając rożnych wypowiedzi ludzi z jej otoczenia, śledząc wpisy nasunęła się pewna refleksja.

Duży sukces nie jest przypadkiem, ale wynikiem ciężkiej pracy, wielu wyrzeczeń, nie rzadko rezygnacji z życia osobistego.

Nie każdy jest gotów do takich wyrzeczeń.

Dla mnie miarą sukcesu jest równowaga w życiu zawodowym i prywatnym. Niezwykłą sztuką jest umiejętność wygospodarowania sobie czasu nie tylko na pracę, ale i dla rodziny czy siebie, zwłaszcza kiedy życie nabiera coraz większego tempa.

Każdy może mieć inny przepis na sukces i szczęście. Nie oceniam tego.

Dla mnie, jej śmierć będzie swoistą przestrogą. Czy czasem nie warto się zatrzymać, choćby na chwilę?

O odpowiedzialności wspólników w spółce jawnej

Małgorzata Koczan        02 listopada 2015        Komentarze (0)

odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej

Czy osoba karana może być wspólnikiem spółki jawnej?

Małgorzata Koczan        19 października 2015        Komentarze (0)

W ostatnim czasie kilka osób pytało mnie o to czy wspólnikiem spółki jawnej może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem karnym. Wobec powyższego odpowiadam 🙂

Co do zasady tak.

Dlaczego tylko co do zasady? Odnaleźć można bowiem przypadki swoistego rodzaju ograniczeń.

Przykłady:

Sąd karny w niektórych sytuacjach przy okazji skazania za określone przestępstwa może orzec środek karny w postaci orzeczenia zakazu prowadzenia przez daną osobę określonych działalności, wykonywania określonego zawodu, lub zajmowania określonych stanowisk w przedsiębiorstwie.

Sąd upadłościowy może na podstawie art. 373 Prawa upadłościowego i naprawczego pozbawić prawa wykonywania działalności gospodarczej lub ograniczyć możliwość udziału w spółkach handlowych . Taki sąd może orzec wobec danej osoby m.in. o czasowym zakazie prowadzenia działalności gospodarczej lub pozbawieniu możliwości reprezentowania spółek w przypadku gdy nie dopełniła ona obowiązków związanych ze zgłoszeniem upadłości.

Co prawda art. 18 Kodeks spółek handlowych wprowadza zakaz sprawowania określonych w przepisie stanowisk w spółce kapitałowej przez osobę skazaną za popełnienie przestępstw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niemniej jednak przepis ten nie dotyczy wspólników spółki jawnej, ani nawet wspólników spółki kapitałowej, a jedynie osób pełniących określone funkcje w spółce kapitałowej, które mogą ale nie muszą być wspólnikami np. członków zarządu, rady nadzorczej, czy komisji rewizyjnej.

Pamiętaj: Pomimo iż nie ma przepisu zabraniającego osobom skazanym bycia wspólnikiem w spółce jawnej, istnieją przepisy, które ograniczają takim spółkom możliwość prowadzenia niektórych rodzajów działalności lub podejmowania przez tego rodzaju spółki pewnych aktywności. Przykładem takiego przepisu jest art. 24 Prawa zamówień publicznych, który zabrania ubiegania się o udział w zamówieniach publicznych spółkom jawnym, których wspólnikiem jest osoba skazana za określone w tym przepisie przestępstwa.

 

5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć zakładając spółkę jawną

Małgorzata Koczan        11 sierpnia 2015        2 komentarze

Mamy chyba wymarzoną pogodę na wakacje, przynajmniej dla niektórych… W tym gorącym czasie ja jednak pracuję i ta pora upałów nawet dla mnie – “miłośniczki ciepła” zaczyna być uciążliwa. spolka jawna

Jeśli już jesteś po urlopie pewnie pałasz energią i Twoja gotowość do działania jest na najwyższym poziomie, jeśli jeszcze nie, przypuszczam, że czekasz na urlop z niecierpliwością.

Może w tzw. “międzyczasie” myślisz o założeniu spółki jawnej…

Niektórzy złożyli już mi swoje zapowiedzi, że po wakacjach zaczynają nowy biznes i ruszają ze spółką jawną. Stwierdziłam więc, że może to i dobry moment na próbę wyselekcjonowania kilku istotnych rzeczy, które według mnie warto wiedzieć zakładając spółkę jawną (patrz poniżej). Oczywiście jest to lista subiektywna 🙂

  1. Odpowiedzialność solidarna i subsydiarna wspólników.
  2. Opodatkowanie podatkiem dochodowym na poziomie wspólników.
  3. Elastyczność w zakresie wkładów.
  4. Forma umowy spółki.
  5. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Na pozycji pierwszej odpowiedzialność wspólników. Pewnie nie raz czytając o spółce jawnej natknąłeś się na tę informację. Wspólnicy ponoszą odpowiedzialność subsydiarną oraz solidarną bez ograniczenia całym swoim majątkiem ze spółką. To oznacza najprościej mówiąc tyle, że jeśli majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie wierzycieli to w stosunkowo łatwy sposób można sięgnąć do majątku wspólników.

Być może więc mając na uwadze ten aspekt warto przed założeniem takiej spółki uregulować kwestie majątkowe między małżonkami bądź dobrać odpowiedniejszą formę działalności.

Mogę posłużyć Ci w tym zakresie poradą, gdyż zajmuję się nie tylko spółkami jawnymi;)

Na miejscu drugim na liście – opodatkowanie. W przypadku spółki jawnej podatek dochodowy odprowadzany jest na poziomie wspólników, a nie spółki i wspólników. Niezwykle ważny atut, który ma bezpośrednie przełożenie na dochody wspólników. I nie wiem czy nie powinnam go umieścić na miejscu pierwszym… Pocieszające jest to, że póki co nie ma planów odnośnie zmian w tym zakresie. Warto tutaj wspomnieć także o braku obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. W wielu przypadkach podatkowa księga przychodów i rozchodów będzie wystarczająca. Szczegóły we wpisie pt. “Podatkowa księga przychodów i rozchodów w spółce jawnej.”

W dalszej kolejności postawiłam na elastyczność w zakresie wkładów. Po pierwsze nie ma ograniczeń tak jak np. w przypadku spółki z o.o. co do wysokości wkładów, a po drugie co do ich rodzaju. Wkładem mogą być też np. świadczenie pracy lub usług. Więcej o wkładach możesz przeczytać w poście pt. “Wkłady wnoszone do spółki jawnej i ich wartość.”

Umowę spółki jawnej możesz podpisać co do zasady w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jest to ważne, bo nie musisz się wybierać do notariusza przy zawieraniu takiej umowy czy dokonywaniu w niej zmian. Nie wiążą się z tym więc dodatkowe koszty. Nieco inaczej będzie gdy wkładem ma być nieruchomość bądź np. przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

I ostatnia kwestia. Spółka jawna podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Może dla niektórych rzecz oczywista, ale co się z tym tak naprawdę wiąże? Jest to ważne z punktu widzenia dodatkowych obowiązków, które spoczywają na wspólnikach w zakresie np. rejestracji zmian umowy spółki, a co za tym idzie dodatkowych kosztów. Zmiany w KRS co do zasady podlegają bowiem opłatom, a także są weryfikowane przez sądy rejestrowe. Może się zdarzyć w przypadku popełnienia błędów, że zmiana nie zostanie wpisana do KRS, bądź zostanie wpisana ze znacznym opóźnieniem. Trzeba będzie więc zaprzyjaźnić się z formularzami KRS, bądź znaleźć kogoś kto już z nimi zdążył się zaprzyjaźnić;). Nadto każda osoba ma wgląd w akta rejestrowe spółki, gdyż rejestry są jawne.

Lista nie ma oczywiście charakteru zamkniętego. Jeśli masz pomysł co jeszcze należałoby dodać to zapraszam do pozostawiania wpisów w komentarzach 🙂

 Fot. Źródło: http://foter.com/search/instant/?q=five

Pułapki przy rejestracji spółki jawnej – początek problemów

Małgorzata Koczan        13 kwietnia 2015        4 komentarze

Złożyłeś wniosek o rejestrację spółki jawnej do Krajowego Rejestru Sądowego. Nagle zamiast postanowienia o wpisie, którego tak wyczekujesz dostajesz wezwanie do uzupełnienia braków bądź zwrot wniosku. Zanim je uzupełnisz w sądzie albo złożysz znowu wniosek, a sąd Twoją sprawę rozpatrzy mijają kolejne tygodnie. Zaoszczędziłeś pieniądze? Zaoszczędziłeś czas? No chyba nie… Na pewno chciałeś zaoszczędzić, ale coś po drodze nie wyszło. Przyczyny mogą być przeróżne: niewłaściwie określony skrót firmy, niezałączenie właściwych dokumentów, błędy w formularzach…Pułapek może być wiele.

I powiem Ci, że ten przypadek nie jest odosobniony. Często kontaktują się ze mną osoby, które znalazły się w takich bądź podobnych sytuacjach.

Dlatego zanim podejmiesz decyzję czy chcesz samodzielnie zarejestrować spółkę czy zrobić to z pomocą prawnika, który Ci pomoże, dobrze się zastanów. Wbrew pozorom taka fachowa pomoc nie jest w moim przekonaniu droga. Oczywiście prawnik też jest człowiekiem i też może popełniać błędy ale moim zdaniem to ryzyko jest mimo wszystko  mniejsze.

Korzystając przy zakładaniu spółki jawnej, ale także i innych spółek, ze wsparcia mojej Kancelarii masz do wyboru trzy pakiety:

Pakiet 1. Złoty

1. Doradztwo prawne dotyczące założenia i specyfiki działania spółki jawnej
2. Sporządzenie wzoru umowy dostosowanego do potrzeb Klienta
3. Przygotowanie formularzy oraz wzorów innych dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki w KRS
4. Reprezentacja bądź pomoc prawna w procesie rejestracji spółki jawnej, aż do prawomocnego zakończenia postępowania

Pakiet 2. Srebrny

wersja A:

1. Sporządzenie wzoru umowy dostosowanego do potrzeb Klienta
2. Doradztwo w zakresie skompletowania dokumentów do wniosku o rejestrację spółki w KRS

wersja B:

1. Wypełnienie wzorów formularzy do KRS
2. Doradztwo w zakresie skompletowania dokumentów do wniosku o rejestrację spółki w KRS

Pakiet 3. Brązowy

wersja A:

1. Sprawdzenie przygotowanego przez Klienta wniosku o rejestrację spółki w KRS oraz wskazanie ewentualnych nieprawidłowości

wersja B:

1. Sprawdzenie poprawności przygotowanego przez Klienta wzoru umowy spółki jawnej pod kątem potrzeb Klienta oraz zgodności wzoru z kodeksem spółek handlowych.

Zainteresowanych wysokością wynagrodzenia Kancelarii zapraszam do indywidualnego kontaktu. Wystarczy podać nazwę pakietu, ewentualnie jego wersję bądź poprosić o całą wycenę. Możesz skorzystać z formularza kontaktowego, by zadać pytanie.

Przekonaj się czy warto 🙂

Poniżej dla “wzrokowców” wersja graficzna.