Październik 2015

Czy osoba karana może być wspólnikiem spółki jawnej?

Małgorzata Koczan        19 października 2015        Komentarze (0)

W ostatnim czasie kilka osób pytało mnie o to czy wspólnikiem spółki jawnej może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem karnym. Wobec powyższego odpowiadam 🙂 Co do zasady tak. Dlaczego tylko co do zasady? Odnaleźć można bowiem przypadki swoistego rodzaju ograniczeń. Przykłady: Sąd karny w niektórych sytuacjach przy okazji skazania za określone przestępstwa może orzec środek […]