Czy osoba karana może być wspólnikiem spółki jawnej?

Małgorzata Koczan19 października 2015Komentarze (1)

W ostatnim czasie kilka osób pytało mnie o to czy wspólnikiem spółki jawnej może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem karnym. Wobec powyższego odpowiadam 🙂

Co do zasady tak.

Dlaczego tylko co do zasady? Odnaleźć można bowiem przypadki swoistego rodzaju ograniczeń.

Przykłady:

Sąd karny w niektórych sytuacjach przy okazji skazania za określone przestępstwa może orzec środek karny w postaci orzeczenia zakazu prowadzenia przez daną osobę określonych działalności, wykonywania określonego zawodu, lub zajmowania określonych stanowisk w przedsiębiorstwie.

Sąd upadłościowy może na podstawie art. 373 Prawa upadłościowego i naprawczego pozbawić prawa wykonywania działalności gospodarczej lub ograniczyć możliwość udziału w spółkach handlowych . Taki sąd może orzec wobec danej osoby m.in. o czasowym zakazie prowadzenia działalności gospodarczej lub pozbawieniu możliwości reprezentowania spółek w przypadku gdy nie dopełniła ona obowiązków związanych ze zgłoszeniem upadłości.

Co prawda art. 18 Kodeks spółek handlowych wprowadza zakaz sprawowania określonych w przepisie stanowisk w spółce kapitałowej przez osobę skazaną za popełnienie przestępstw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niemniej jednak przepis ten nie dotyczy wspólników spółki jawnej, ani nawet wspólników spółki kapitałowej, a jedynie osób pełniących określone funkcje w spółce kapitałowej, które mogą ale nie muszą być wspólnikami np. członków zarządu, rady nadzorczej, czy komisji rewizyjnej.

Pamiętaj: Pomimo iż nie ma przepisu zabraniającego osobom skazanym bycia wspólnikiem w spółce jawnej, istnieją przepisy, które ograniczają takim spółkom możliwość prowadzenia niektórych rodzajów działalności lub podejmowania przez tego rodzaju spółki pewnych aktywności. Przykładem takiego przepisu jest art. 24 Prawa zamówień publicznych, który zabrania ubiegania się o udział w zamówieniach publicznych spółkom jawnym, których wspólnikiem jest osoba skazana za określone w tym przepisie przestępstwa.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Mateusz 30 marca, 2019 o 05:55

Powyższy tekst nie wyjaśnia jednej kwestii.
Czy wspólnik, który wyrokiem Sądu ma zakaz prowadzenia działalności, może nadal być wspólnikiem spółki jawnej?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Koczan Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Koczan Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@mkoczan.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: