marzec 2015

Wobec zainteresowania czytelników tematem wskazanym w tytule niniejszego postu chciałabym Ci dziś przybliżyć kilka kwestii. Czy spółka z o.o. może być wspólnikiem spółki jawnej? Tak. Spółki jawne często są kojarzone z osobami fizycznymi i to pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa. Nie zawsze jednak tak jest. Wspólnikiem spółki jawnej może zostać także spółka z ograniczoną […]

W jakim czasie Sąd rozpozna nasz wniosek złożony do Krajowego Rejestru Sądowego? To pytanie często pada w rozmowach dotyczących czy to wpisu spółki, czy rejestracji zmian w KRS lub wykreślenia podmiotu z KRS. W pewien sposób rozumiem to, bo każdy chciałby wiedzieć ile Sąd będzie potrzebował czasu na rozpoznanie dla niego ważnej sprawy. Tak więc, […]