Marzec 2015

Spółka z o. o. wspólnikiem spółki jawnej

Małgorzata Koczan        27 marca 2015        5 komentarzy

Wobec zainteresowania czytelników tematem wskazanym w tytule niniejszego postu chciałabym Ci dziś przybliżyć kilka kwestii. Czy spółka z o.o. może być wspólnikiem spółki jawnej? Tak. Spółki jawne często są kojarzone z osobami fizycznymi i to pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa. Nie zawsze jednak tak jest. Wspólnikiem spółki jawnej może zostać także spółka z ograniczoną […]

Ile trwa rozpoznanie wniosku przez sąd rejestrowy?

Małgorzata Koczan        04 marca 2015        14 komentarzy

W jakim czasie Sąd rozpozna nasz wniosek złożony do Krajowego Rejestru Sądowego? To pytanie często pada w rozmowach dotyczących czy to wpisu spółki, czy rejestracji zmian w KRS lub wykreślenia podmiotu z KRS. W pewien sposób rozumiem to, bo każdy chciałby wiedzieć ile Sąd będzie potrzebował czasu na rozpoznanie dla niego ważnej sprawy. Tak więc, […]