Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych a spółka jawna

Małgorzata Koczan03 sierpnia 2020Komentarze (1)

Dziś w pytaniach i odpowiedziach o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych w kontekście spółek jawnych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych a spółka jawna - biznesmen

Co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, czyli tzw. beneficjentach rzeczywistych.

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Czy CRBR dotyczy także spółek jawnych?

Tak, CRBR dotyczy także spółek jawnych.

Kiedy powstaje obowiązek wpisu do CRBR?

Tutaj należałoby wyróżnić 2 sytuacje:

1. gdy rejestrujemy nową spółkę

Informacje do rejestru powinny być zgłoszone nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki jawnej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

2. gdy dokonujemy zmian w spółce

Zmiany informacji przekazanych do CRBR należy zgłaszać  w terminie 7 dni licząc od ich wpisania do KRS, jeśli zmiany będą miały charakter konstytutywny, bądź w terminie 7 dni licząc od momentu ich zaistnienia, jeśli zmiany będą miały charakter deklaratoryjny.

Umowa spolki jawnej wzor szczegolowy

W tym miejscu należałoby wyjaśnić, że niektóre zmiany w spółkach zaczynają obowiązywać dopiero w momencie ich wpisu do KRS (wpis konstytutywny), a niektóre już od momentu ich zaistnienia (wpis deklaratoryjny). W zależności więc od charakteru zmiany termin na zgłoszenie do CRBR będzie liczony np. od dnia zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce lub np. od dnia  wpisu w KRS.

Wpis konstytutywny jest ważny dopiero z chwilą wpisu do KRS, a więc dopiero od dnia aktualizacji wpisu przez sąd rejestrowy. Wpis zaś deklaratoryjny to taki, który jest ważny już od momentu podjęcia np. uchwały, a jego aktualizacja w KRS stanowi jedynie potwierdzenie takiego stanu rzeczy.

Przykładowo charakter deklaratoryjny mają zmiany dotyczące powołania i/lub odwołania prokurenta, zmiana adresu spółki bez zmiany siedziby, zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce ( zmiana wspólników).

Spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych miały obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 lipca 2020 r.

Zobacz wzór umowy spółki jawnej >>

Kto może zgłosić dane do CRBR?

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. W spółkach jawnych spółkę reprezentują wspólnicy, zgodnie z umową spółki oraz wpisem do KRS.

Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom.

Gdzie dokonuje się zgłoszenia do CRBR?

Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej poprzez stronę crbr.podatki.gov.pl

Ile kosztuje zgłoszenie danych do CRBR?

Zgłoszenie danych do CRBR nie podlega opłacie.

Jakie dane zgłosić do CRBR?

Zgłoszenie do rejestru obejmuje:

1. dane identyfikacyjne spółki:

 • nazwa (firma)
 • forma organizacyjna
 • siedziba
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • NIP

2. dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:

 • imię i nazwisko
 • obywatelstwo
 • państwo zamieszkania
 • PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

Zobacz też: 5 rzeczy, które musisz wiedzieć, zakładając spółkę jawną >>

***

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

 1. Jeśli zakładasz spółkę jawną pamiętaj, aby w ciągu 7 dni od wpisu spółki do KRS dokonać zgłoszenia do CRBR.
 2. Jeśli zmieniasz dane w spółce jawnej, pamiętaj aby też dokonać aktualizacji zgłoszonych do CRBR danych.

Zdjęcie: Hunters Race on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Waldemar 14 marca, 2022 o 16:43

A czy muszę zgłaszać jeżeli jest 3 wspólników ale jeden ma 98% udziałów a dwaj pozostali po 1% i w trści umowy zawarte jest, że tylko ten 98% ma prawo do reprezentacji spółki a dwóm pozostałym to prawo jest odebrane. Jedynie W wypadku spraw przekraczających zwykły zarząd potrzebne są dwa podpisy tego 98% i jednego z 1%?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Koczan Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Koczan Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@mkoczan.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: