Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych a spółka jawna

Małgorzata Koczan03 sierpnia 2020Komentarze (1)

Dziś w pytaniach i odpowiedziach o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych w kontekście spółek jawnych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych a spółka jawna - biznesmen

Co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, czyli tzw. beneficjentach rzeczywistych.

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Czy CRBR dotyczy także spółek jawnych?

Tak, CRBR dotyczy także spółek jawnych.

Kiedy powstaje obowiązek wpisu do CRBR?

Tutaj należałoby wyróżnić 2 sytuacje:

1. gdy rejestrujemy nową spółkę

Informacje do rejestru powinny być zgłoszone nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki jawnej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

2. gdy dokonujemy zmian w spółce

Zmiany informacji przekazanych do CRBR należy zgłaszać w terminie 7 dni licząc od ich wpisania do KRS, jeśli zmiany będą miały charakter konstytutywny, bądź w terminie 7 dni licząc od momentu ich zaistnienia, jeśli zmiany będą miały charakter deklaratoryjny.

Umowa spolki jawnej wzor szczegolowy

W tym miejscu należałoby wyjaśnić, że niektóre zmiany w spółkach zaczynają obowiązywać dopiero w momencie ich wpisu do KRS (wpis konstytutywny), a niektóre już od momentu ich zaistnienia (wpis deklaratoryjny).

W zależności więc od charakteru zmiany termin na zgłoszenie do CRBR będzie liczony np. od dnia zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce lub np. od dnia  wpisu w KRS.

Wpis konstytutywny jest ważny dopiero z chwilą wpisu do KRS, a więc dopiero od dnia aktualizacji wpisu przez sąd rejestrowy.

Wpis zaś deklaratoryjny to taki, który jest ważny już od momentu podjęcia np. uchwały, a jego aktualizacja w KRS stanowi jedynie potwierdzenie takiego stanu rzeczy.

Przykładowo charakter deklaratoryjny mają zmiany dotyczące powołania i/lub odwołania prokurenta, zmiana adresu spółki bez zmiany siedziby, zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce ( zmiana wspólników).

Spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych miały obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 lipca 2020 r.

Zobacz wzór umowy spółki jawnej >>

Kto może zgłosić dane do CRBR?

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki.

W spółkach jawnych spółkę reprezentują wspólnicy, zgodnie z umową spółki oraz wpisem do KRS.

Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom.

Gdzie dokonuje się zgłoszenia do CRBR?

Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej poprzez stronę crbr.podatki.gov.pl

Ile kosztuje zgłoszenie danych do CRBR?

Zgłoszenie danych do CRBR nie podlega opłacie.

Jakie dane zgłosić do CRBR?

Zgłoszenie do rejestru obejmuje:

1. dane identyfikacyjne spółki:

 • nazwa (firma)
 • forma organizacyjna
 • siedziba
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • NIP

2. dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:

 • imię i nazwisko
 • obywatelstwo
 • państwo zamieszkania
 • PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

Zobacz też: 5 rzeczy, które musisz wiedzieć, zakładając spółkę jawną >>

Praktyczne wskazówki

 1. Jeśli zakładasz spółkę jawną pamiętaj, aby w ciągu 7 dni od wpisu spółki do KRS dokonać zgłoszenia do CRBR
 2. Jeśli zmieniasz dane w spółce jawnej, pamiętaj aby też dokonać aktualizacji zgłoszonych do CRBR danych.

Małgorzata Koczan
radca prawny

Zdjęcie: Hunters Race on Unsplash

***

„Powiedziały jaskółki, że niedobre są spółki”, czyli rzecz o tym jak wybierać wspólników

„Powiedziały jaskółki, ze niedobre są spółki” – to przysłowie słyszał chyba każdy z nas w swoim życiu i to nie raz…

Obserwując praktykę i swoich klientów muszę przyznać, że niejednokrotnie byłam świadkiem świetnie zapowiadających się spółek, które po szumnym starcie okazywały się biznesową klęską.

Broń Boże nie chcę Cię zniechęcić do zakładania spółek, raczej chcę Cię sprowokować do przemyślanego wchodzenia w spółki [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Waldemar 14 marca, 2022 o 16:43

A czy muszę zgłaszać jeżeli jest 3 wspólników ale jeden ma 98% udziałów a dwaj pozostali po 1% i w trści umowy zawarte jest, że tylko ten 98% ma prawo do reprezentacji spółki a dwóm pozostałym to prawo jest odebrane. Jedynie W wypadku spraw przekraczających zwykły zarząd potrzebne są dwa podpisy tego 98% i jednego z 1%?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Koczan Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Koczan Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@mkoczan.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: