Kto może być wspólnikiem spółki jawnej?

Małgorzata Koczan26 lipca 20144 komentarze

Mój wcześniejszy post był małym wprowadzeniem do przybliżenia Ci kwestii dotyczących wspólników spółki jawnej.

Dziś o tym kto może być wspólnikiem spółki jawnej.

Zagadnienie nie jest tak oczywiste, jak mogłoby Ci się wydawać i można by mnożyć tutaj wiele przykładów, ale postaram się nieco uprościć.

***

Na wstępie chcę Ci przypomnieć, że bez wspólników nie ma spółki jawnej. Żeby doszło do powstania spółki muszą tego chcieć co najmniej dwa podmioty.

Wspólnikami spółki jawnej mogą być podmioty prawa cywilnego takie jak:

  1. osoby fizyczne
  2. osoby prawne
  3. jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Czyli właściwie kto może,
a kto nie może być wspólnikiem spółki jawnej?

Przykładowo WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI JAWNEJ MOGĄ BYĆ:

 • osoby fizyczne czyli Jan Kowalski o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione), ale też jak niektórzy twierdzą, osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych oraz niemające takiej zdolności (np. pozostające pod władzą rodzicielską, opieką, kuratelą)

W tym miejscu chcę Ci od razu zaznaczyć, że pomimo teoretycznej dopuszczalności udziału w spółce w charakterze wspólników osób o ograniczonej zdolności do czynności prawych lub pozbawionych tej zdolności to może okazać się to nieco problematyczne w praktyce z uwagi np. na konieczność współdziałania tych osób przez przedstawiciela ustawowego czy konieczność uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego na niektóre czynności. Osobiście nie jestem zwolennikiem tworzenia spółek przez takie osoby.

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółka akcyjna
 • spółdzielnia
 • przedsiębiorstwo państwowe
 • fundacje
 • stowarzyszenia zarejstrowane
 • gminy
 • handlowe spółki osobowe
 • spółki kapitałowe w organizacji.Możliwe są różne rozwiązania, czyli np. wspólnikami spółki jawnej mogą być tylko osoby fizyczne, albo osoba fizyczna i spółka z o.o., same spółki, małżonkowie, osoby będące członkami rodziny bądź te osoby i osoby spoza tego grona.

Wspólnikiem spółki jawnej NIE MOGĄ natomiast ZOSTAĆ m.in.:

 • spółka cywilna
 • stowarzyszenie zwykłe
 • niemające osobowości prawnej wewnętrzne jednostki organizacyjne osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, czyli przykładowo oddziały stowarzyszeń, zakłady przedsiębiorstw zakładowych, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych

Do tej grupy można zaliczyć jeszcze wiele innych podmiotów, które np. w związku ze sprawowaną funkcją, urzędem nie mogą być wspólnikami spółek prawa handlowego, takich jak choćby sędziów, prokuratorów. Wskazanego wyliczenia absolutnie nie można więc potraktować jako wyczerpującego. W razie wątpliwości najlepiej skontaktować się z prawnikiem.

Są też takie podmioty, w stosunku do których nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi potwierdzającej bądź wykluczającej możliwości bycia przez nie wspólnikami spółki jawnej. Wśród nich przykładowo wymienię:

 • europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych z siedzibą w Polsce
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń społecznych.

Uwaga!

Zanim podejmiesz rozmowy/negocjacje/kroki związane z założeniem spółki jawnej najpierw zastanów się czy Ty sam możesz być wspólnikiem takiej spółki i upewnij się czy podmioty, z którymi chcesz tworzyć spółkę też mogą nimi być.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

edward 14 lutego, 2015 o 06:22

Czy wspólnikami Spółki Jawnej mogą być osoby zagraniczne zamieszkałe we Francji.

Odpowiedz

Małgorzata Koczan 21 maja, 2015 o 17:10

Panie Edwardzie zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Pozdrawiam

Odpowiedz

Igor 5 lipca, 2015 o 21:22

A czy wspólnikami spółki jawnej mogą być np dwa podmioty zagraniczne (sp z o.o.)spoza UE ?

Odpowiedz

Michalina 31 sierpnia, 2015 o 15:39

Czy wspólnikiem spółki jawnej może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą? Jeżeli tak, to czy spółka może zawrzeć ze wspólnikiem umowę najmu składników stanowiących jego prywatny majątek (przedsiębiorstwo w całości czy poszczególne jego składniki w raz z pracownikami – co będzie korzystniejsze?). Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedz.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Koczan Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Koczan Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@mkoczan.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: