Wniesienie prawa własności nieruchomości do spółki jawnej

Małgorzata Koczan24 maja 2016Komentarze (1)

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie wniesienia wkładu do spółki jawnej w formie prawa własności nieruchomości widzę potrzebę uzupełnienia treści na blogu o wpis  poświęcony temu zagadnieniu.

Wniesienie prawa własności nieruchomości do spółki jawnej

Wniesienie prawa własności nieruchomości do spółki jawnej – skąd się wziął problem?

Kodeks spółek handlowych dopuszcza, aby umowa spółki jawnej została zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Kodeks cywilny zastrzega natomiast do przeniesienia własności nieruchomości formę aktu notarialnego.

Co więc w sytuacji kiedy wspólnicy chcą wnieść prawo własności nieruchomości do spółki jawnej?

Czy konieczne jest podpisanie umowy spółki jawnej w formie aktu notarialnego, czy może wystarczy zwykła forma pisemna?

Czy jeśli wspólnicy taką umowę podpiszą w formie pisemnej to sąd rejestrowy nie będzie robił problemów z wpisem?

Jak nie popełnić błędów?

Otóż moi drodzy czytelnicy. W roku 2015 Sąd Najwyższy wydał dwa postanowienia odnoszące się do wskazanej wyżej kwestii.

Pierwsze postanowienie jest z dnia 14 stycznia 2015r., sygn. II CSK 85/14, drugie z dnia 25 listopada 2015r., sygn. II CSK 723/14. W tym drugim orzeczeniu sąd podzielił stanowisko wyrażone w pierwszym.

Nie, nie, na tym nie zakończę tego wpisu prosząc abyście wczytali się w treść orzeczeń i ich uzasadnienie, aczkolwiek nie należą one do zbyt obszernych 😉 Zainteresowanych zachęcam oczywiście do tego. Mniej wytrwali mogą przejść do dalszej części wpisu 😉

Konkluzje Sądu Najwyższego można sprowadzić do dwóch punktów:

  1. Gdy przedmiotem wkładu jest nieruchomość dopuszczalne jest zawarcie umowy spółki jawnej w zwykłej formie pisemnej, ale w takim przypadku konieczne jest jeszcze po rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym zawarcie odrębnej umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego.
  2. Za „budzące uzasadnione wątpliwości” Sąd uznał poglądy wskazujące na konieczność w takiej sytuacji zawierania samej umowy spółki jawnej w formie aktu notarialnego czy wskazujące na konieczność zawarcia dodatkowej umowy w formie aktu notarialnego, której przedmiotem miałoby być samo zobowiązanie do wniesienie wkładu niezależnie od umowy spółki zawartej w zwykłej formie pisemnej.

Praktyka orzecznicza jak widać jest różna skoro sprawa trafiła przed Sąd Najwyższy. Niemniej jednak jest już czym się podeprzeć w argumentacji swojego stanowiska w razie problemów z wpisem przed sądem rejestrowym.

Wniesienie prawa własności nieruchomości do spółki jawnej – podsumowanie

Mając więc na względzie przedstawione wyżej stanowiska, jeśli zamierzasz wnieść własność nieruchomości do spółki samą umowę spółki jawnej możesz podpisać w zwykłej formie pisemnej, a po rejestracji spółki powinieneś udać się do notariusza w celu sporządzenia odrębnej umowy przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Swoją drogą ciekawe w jakim kierunku pójdzie praktyka orzecznicza sądów rejestrowych i czy będą one podzielać argumentację Sądu Najwyższego…

Małgorzata Koczan
radca prawny

Photo credit: xurde via Decorators Guru / CC BY-SA

***

Wkłady wnoszone do spółki jawnej i ich wartość

Temat wkładów wnoszonych do spółki jawnej jest bardzo ważny i szeroki dlatego jeszcze niejednokrotnie będę z pewnością go poruszała. Dziś można powiedzieć kolokwialnie taki mały przedsmak;)

Jednym z obligatoryjnych elementów umowy spółki jawnej, o których pisałam przy okazji tego postu, jest  określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartości [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Przemek 11 listopada, 2017 o 18:39

Ech te polskie prawo…

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Koczan Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Koczan Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@mkoczan.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: