Wniesienie prawa własności nieruchomości do spółki jawnej

Małgorzata Koczan        24 maja 2016        Komentarze (1)

1155880403_15494b5dee_zW związku z licznymi zapytaniami odnośnie wniesienia wkładu do spółki jawnej w formie prawa własności nieruchomości widzę potrzebę uzupełnienia treści na blogu o wpis  poświęcony temu zagadnieniu.

Wniesienie prawa własności nieruchomości do spółki jawnej -skąd się wziął problem?

Kodeks spółek handlowych dopuszcza, aby umowa spółki jawnej została zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kodeks cywilny zastrzega natomiast do przeniesienia własności nieruchomości formę aktu notarialnego. Co więc w sytuacji kiedy wspólnicy chcą wnieść prawo własności nieruchomości do spółki jawnej? Czy konieczne jest podpisanie umowy spółki jawnej w formie aktu notarialnego, czy może wystarczy zwykła forma pisemna? Czy jeśli wspólnicy taką umowę podpiszą w formie pisemnej to sąd rejestrowy nie będzie robił problemów z wpisem ?

Jak nie popełnić błędów?

Otóż moi drodzy czytelnicy. W roku 2015 Sąd Najwyższy wydał dwa postanowienia odnoszące się do wskazanej wyżej kwestii. Pierwsze postanowienie jest z dnia 14 stycznia 2015r., sygn. II CSK 85/14, drugie z dnia 25 listopada 2015r., sygn. II CSK 723/14. W tym drugim orzeczeniu sąd podzielił stanowisko wyrażone w pierwszym.

Nie, nie, na tym nie zakończę tego wpisu prosząc abyście wczytali się w treść orzeczeń i ich uzasadnienie, aczkolwiek nie należą one do zbyt obszernych 😉 Zainteresowanych zachęcam oczywiście do tego. Mniej wytrwali mogą przejść do dalszej części wpisu 😉

Konkluzje Sądu Najwyższego można sprowadzić do dwóch punktów:

  1. Gdy przedmiotem wkładu jest nieruchomość dopuszczalne jest zawarcie umowy spółki jawnej w zwykłej formie pisemnej, ale w takim przypadku konieczne jest jeszcze po rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym zawarcie odrębnej umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego.
  2. Za “budzące uzasadnione wątpliwości” Sąd uznał poglądy wskazujące na konieczność w takiej sytuacji zawierania samej umowy spółki jawnej w formie aktu notarialnego czy wskazujące na konieczność zawarcia dodatkowej umowy w formie aktu notarialnego, której przedmiotem miałoby być samo zobowiązanie do wniesienie wkładu niezależnie od umowy spółki zawartej w zwykłej formie pisemnej.

Praktyka orzecznicza jak widać jest różna skoro sprawa trafiła przed Sąd Najwyższy. Niemniej jednak jest już czym się podeprzeć w argumentacji swojego stanowiska w razie problemów z wpisem przed sądem rejestrowym.

Podsumowanie

Mając więc na względzie przedstawione wyżej stanowiska, jeśli zamierzasz wnieść własność nieruchomości do spółki samą umowę spółki jawnej możesz podpisać w zwykłej formie pisemnej, a po rejestracji spółki powinieneś udać się do notariusza w celu sporządzenia odrębnej umowy przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Swoją drogą ciekawe w jakim kierunku pójdzie praktyka orzecznicza sądów rejestrowych i czy będą one podzielać argumentację Sądu Najwyższego…

 Photo credit: xurde via Decorators Guru / CC BY-SA

Trzeci Lubelski Wyścig Kaczek

Małgorzata Koczan        10 maja 2016        Komentarze (0)

22 maja 2016r. odbędzie się w Lublinie III LUBELSKI WYŚCIG KACZEK.

Idea jest jedna: pomoc dla dzieci potrzebujących wsparcia.

Chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj wpis na stronie naszej Kancelarii 🙂

Lubelski Wyscig Kaczek

Poprawa płynności finansowej w spółce jawnej

Małgorzata Koczan        27 stycznia 2016        Komentarze (1)

Borykasz się z problemem płynności finansowej ? Twoi kontrahenci wstrzymują zapłatę do pierwszego telefonu, wezwania, pisma z Kancelarii…

Chciałbyś poprawić płynność finansową w firmie i zniwelować problem spóźnionych płatności?

Chciałbyś bardziej zdyscyplinować swoich kontrahentów do terminowego regulowania należności?

A teraz wyobraź sobie, że …Twoi kontrahenci płacą terminowo Twoje faktury. Twoja asystentka nie musi dzwonić lub pisać już maili z przypomnieniem, że upłynął już termin płatności na fakturze i prosić Klienta by może zechciał zapłacić. Masz pieniądze u siebie na koncie, a nie na koncie Twojego Klienta. Chyba całkiem przyjemnie…;)

Dobrym lekarstwem na te przypadłości może okazać się możliwość korzystania z pieczęci prewencyjnej.

Czym dokładnie jest pieczęć prewencyjna i na czym polega korzystanie z pieczęci prewencyjnej możesz przeczytać w materiale „Pieczęć prewencyjna. Wybrane zagadnienia”.

PIECZĘĆ PREWENCYJNA

Podsumowanie roku 2015

Małgorzata Koczan        31 grudnia 2015        Komentarze (0)

Witaj,

dziś ostatni dzień roku 2015.

Pozwolę sobie na małe podsumowania.

Po pierwsze bardzo się cieszę, że mój e-book SPÓŁKA JAWNA KROK PO KROKU cieszy się taką popularnością. Na chwilę pisania tego wpisu liczba pobrań wyniosła: 4776.

Po drugie trochę statystyk z bloga na dzień 31.12.2015r.

  • 77 797 odsłon
  • 105 komentarzy
  • 10 najpopularniejszych wpisów:

 

Zmiana umowy spółki jawnej

Rejestracja spółki jawnej – załączniki, opłaty

Ile trwa rozpoznanie wniosku przez sąd rejestrowy?

Likwidacja spółki jawnej – inny sposób zakończenia działalności spółki

Likwidacja spółki jawnej

Kto może być wspólnikiem spółki jawnej?

Wkłady wnoszone do spółki jawnej i ich wartość

Zawieszenie działalności spółki jawnej

Umowa spółki jawnej – tekst jednolity

Spółka jawna – charakterystyka

Poniżej możesz podejrzeć jak blog rósł w siłę.

statystyki 31122015

 

 

 

Dziękuję wszystkim moim czytelnikom.

Po trzecie z Nowym Rokiem nadchodzą nowe zmiany.

Zapraszam Cię do obejrzenia nowej strony internetowej Kancelarii: www.lexoptim.pl

Życzę Ci pomyślności w Nowym Roku !

Czy wiesz, że ….Szczególne zasady odpowiedzialności w spółce jawnej

Małgorzata Koczan        08 grudnia 2015        Komentarze (0)

W jednym z poprzednich wpisów mogłeś przeczytać “O odpowiedzialności wspólników w spółce jawnej”.

Czy wiesz jednak, że… znając te zasady odpowiedzialności, o których mowa w poście wskazanym wyżej nie znasz jeszcze innych sytuacji, w których wspólnik spółki jawnej ponosi/może ponosić odpowiedzialność. Zakładając spółkę jawną bądź przystępując do niej ważne jest abyś znał inne, szczególne zasady odpowiedzialności wspólników w spółce jawnej.

IMAG9552Pierwszy przypadek –  wyrażony jest w art 33 kodeksu spółek handlowych, który odnosi się do odpowiedzialności wspólników w przypadku gdy dochodzi do zawarcia umowy spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wnosi do spółki swoje przedsiębiorstwo.

Kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wniósł do spółki przedsiębiorstwo, odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki do wartości wniesionego przedsiębiorstwa według stanu w chwili wniesienia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela.

Drugi przypadek – art. 32 kodeksu spółek handlowych:

IMAG9553Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia.

 

 

 

IMAG9554

Trzecia sytuacja dotyczy odpowiedzialności za zobowiązania powstałe przed wpisem spółki do rejestru, kiedy to wspólnicy odpowiadają na zasadzie solidarności i nie ma do nich zastosowania zasada subsydiarności. Na czym polega subsydiarność możesz przeczytać na diagramie w poście “O odpowiedzialności wspólników w spółce jawnej”.

Czwarta sytuacja- art. 10 par. 3 kodeksu spółek handlowych:

IMAG9557W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.