Pytanie: Czy możliwe jest połączenie spółki jawnej ze spółką jawną tak, aby powstała nowa spółka jawna?

–  zadał mi ostatnio jeden z klientów, który jest wspólnikiem w dwóch spółkach jawnych i zastanawiał się nad ich połączeniem.

Połączenie spółki jawnej ze spółką jawną - wieżowce

Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna: Nie

Z czego to wynika ?

Stanowią o tym wprost przepisy kodeksu spółek handlowych, a dokładniej art. 491. Zgodnie z treścią tego przepisu:

Czytaj dalej >>>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

Dziś oddaję w Twoje ręce wydanie trzecie praktycznego poradnika o tym jak założyć spółkę jawną.

Spółka jawna. Krok po kroku eBook

Aktualne, czwarte wydanie eBooka, stan prawny wrzesień 2021 roku

Jest to wersja aktualna na luty 2020 rok. Jak wiesz przepisy prawa się zmieniają wobec tego i poprzednie wydanie wymagało aktualizacji.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

Jaka jest minimalna wartość wkładów w spółce jawnej?

To częste pytanie jakie jest zadawane przez osoby, które zastanawiają się nad założeniem spółki jawnej.

Na początku należy podkreślić, że każda umowa spółki jawnej powinna określać wkłady wnoszone przez każdego wspólnika i ich wartość.

Wkłady mogą być pieniężne (najczęstsza sytuacja), ale też mogą polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki.

O wkładach wnoszonych do spółki możesz także poczytać we wpisie „Wkłady wnoszone do spółki i ich wartość”.

minimalna wartość wkładów w spółce jawnej pianiędze

A zatem jaka jest minimalna wartość wkładów w spółce jawnej?

Ustawa kodeks spółek handlowych nie określa, jaka jest minimalna wartość wkładów wspólnika do spółki jawnej.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

Historia pewnej spółki jawnej

Małgorzata Koczan30 stycznia 2020Komentarze (0)

W 2015 r. trzech współpracujących ze sobą Panów, każdy na własnej indywidualnej działalności gospodarczej, zgłosili się do mnie z prośbą o pomoc w rejestracji spółki jawnej.

Nasza pomoc miała charakter kompleksowy, przygotowaliśmy wzór umowy spółki jawnej, wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców, formularze i załączniki.

W ciągu 15 dni od dnia wysłania przez nas wniosku do sądu nowa spółka jawna była już zarejestrowana.

Historia pewnej spółki jawnej

W 2017 wspólnicy zgłosili się do nas z prośbą o dokonanie zmian w spółce jawnej, gdyż jeden ze wspólników chciał odejść ze spółki.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

3.10.2017 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosi orzeczenie wydane na posiedzeniu niejawnym w sprawie zgodności art. 7781 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 konstytucji.

Skargę konstytucyjną złożyła była wspólniczka spółki jawnej, która następnie została przekształcona w spółkę komandytowo-akcyjną.

Zobowiązanie powstało w czasie kiedy Skarżąca była wspólnikiem spółki jawnej.

Względem spółki jawnej wierzyciel złożył pozew, na skutek którego uzyskał nakaz zapłaty przeciwko dłużnej spółce jawnej. Pozew nie był skierowany przeciwko wspólnikom spółki jawnej.

Odpowiedzialność za długi byłego wspólnika

Następnie wierzyciel wystąpił o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej na podstawie poniżej wskazanego artykułu kodeksu postępowania cywilnego:

Czytaj dalej >>>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl