Firma spółki jawnej

Małgorzata Koczan        09 lipca 2014        Komentarze (0)

Spółka jawna prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Firma spółki jawnej indywidualizuje ją – podobnie jak imię i nazwisko osoby fizycznej.

Jak prawidłowo nadać firmę spółce jawnej?

Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników,  jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”. Firma spółki jawnej może także zawierać dodatki fakultatywne. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp.j. Nieprawidłowym więc będzie posługiwanie się skrótem np. s.j., sp.jaw. itp.

Skrót taki powinien zostać ujawniony w rejestrze.

Przy wyborze firmy weź pod uwagę, że powinna się ona dostatecznie odróżniać od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku oraz nie może ona wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu jego działalności, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

Warto pamiętać, że firma spółki jawnej jest dobrem osobistym i podlega ochronie.

O modyfikacji firmy spółki przy okazji przeniesienia praw i obowiązków wspólników wkrótce.

FIRMA SPÓŁKI JAWNEJ

Zrzut ekranu 2014-07-09 o 11.29.15

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: