Likwidacja spółki jawnej – inny sposób zakończenia działalności spółki

Małgorzata Koczan14 września 201421 komentarzy

Czy możliwe jest zakończenie działalności spółki jawnej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i na jakich zasadach?

likwidacja spółki jawnejSpokojne niedzielne popołudnie. Dziś królowała u nas na stole cukinia. Nie wiem jak Ty, ale ja lubię jeść zdrowo.  Zaraz wkładam sportowe buty i ruszam biegać 🙂 Jutro mnie czeka intensywny dzień i będę miała mało czasu, dlatego dziś kontynuacja tematu likwidacji spółki jawnej, o którym pisałam też  tutaj. Nadmieniłam wtedy, że zakończyć działalność spółki jawnej można po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego spółki, ale też że wspólnicy mogą ustalić inny sposób zakończenia bytu spółki.

Postępowanie likwidacyjne zwykle jest długotrwałe i bywa uciążliwe dlatego postanowiłam, że Ci przybliżę o co chodzi z tym „innym sposobem zakończenia działalności spółki”.

Przede wszystkim, żeby skorzystać z tej możliwości musi być porozumienie między wspólnikami.

Może ono być wyrażone w pierwotnej umowie spółki, czyli kwestie te regulujesz w umowie spółki już na etapie jej zakładania. Może także być przedmiotem zmiany umowy spółki lub uchwały wspólników.

Porozumienie owo powinno przewidywać m.in. :

  • zasady podziału majątku spółki,
  • sposoby jego zabezpieczenia i zaspokojenia,
  • zasady odpowiedzialności za zobowiązania,
  • zasady zaspokajania wierzycieli,
  • kwestie sukcesji praw i obowiązków wspólników.

Porozumienie może obejmować np. upoważnienie dla określonej osoby do sprzedaży majątku spółki i zaspokojenia wierzycieli lub przejęcia majątku przez jednego ze  wspólników i zobowiązania się wobec pozostałych, że zaspokoi wierzycieli.

 

Na czym może polegać ten „inny sposób zakończenia działalności spółki”?

Przyjmuje się, że może on polegać m.in. na:

  • podziale składników majątkowych między wspólników bez konieczności spieniężenia majątku spółki
  • rozdysponowaniu majątkiem poprzez zbycie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części na rzecz osób trzecich, jak również na rzecz jednego lub kilku wspólników z obowiązkiem spłaty udziałów na rzecz wspólników
  • przeniesieniu niektórych aktywów spółki do istniejącej lub utworzonej spółki.

I jeszcze jedna ważna kwestia. Jeśli umowę spółki wypowie wierzyciel wspólnika lub zostanie ogłoszona upadłość wspólnika będzie trzeba uzyskać jeszcze na taki sposób zakończenia działalności spółki zgodę odpowiednio wierzyciela lub syndyka. Gdy majątek spółki jest likwidowany w postępowaniu upadłościowym zupełnie wykluczona jest możliwość, o której piszę w dzisiejszym poście.

Fot. Sunset Runner/ Foter/(CC BY – ND 2.0)

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

{ 21 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Karolina 19 listopada, 2014 o 20:09

Witam Pani Małgorzato,

w związku z tematem rozwiązania sp. j. (bez postępowania likwidacyjnego), która jest własnością dwóch wspólników (50% udziałów każdy) nasunęły mi się następujące pytania:
a) jeżeli do majątku spółki zalicza się oprogramowanie, które zostało wytworzone ze środków finansowych spółki, czy w takim przypadku oprogramowanie to może zostać przejęte przez każdego ze wspólników (w 50%) i czy może być tu mowa o współwłasności?
b) czy po podjęciu uchwały o rozwiązaniu spółki i podziale majątku, wspólnicy mogą rozpocząć proces podziału majątku, ale jeszcze przed złożeniem wniosku o wykreślenie z KRS? Tzn. jeżeli przepiszą sobie prawa do oprogramowania (w 50%), to czy stają się właścicielami tego oprogramowania w momencie wykreślenia spółki j. z KRS, czy może jednak przejęcie praw w takiej sytuacji nastąpi wcześniej (po podjęciu uchwały)?

Dziękuję z góry za odpowiedź.

Odpowiedz

Małgorzata Koczan 26 stycznia, 2015 o 13:07

Pani Karolino, dziękuję za komentarz. Majątek spółki może być podzielony między wspólników, w ten sposób że każdy ze wspólników otrzymuje określone składniki majątkowe, ale również na zasadzie współwłasności. Odnośnie drugiej kwestii – wniosek o wykreślenie spółki należy złożyć po zakończeniu tego „innego sposobu zakończenia działalności spółki”, a więc w Pani przypadku po podziale majątku.

Odpowiedz

Małgorzata 18 lutego, 2015 o 14:48

Czy samochód będący własnością spółki może być przekazany jednemu ze wspólników w ramach podziału majątku ? Co wtedy z Vatem , który został odliczony z w spółce . czy musi on być przekazany w formie sprzedaży , czy po prostu przekazania wspólnikowi za zgodą wspólników .
Jaka formę musi mieć rozliczenie między wspólnikami , czy np wystarczy napisać , że wspólnicy rozliczyli sie z majątku i nie wymieniać co i jak było dzielone ? Jest to spółka jawna , dwóch wspólników po 50 % udziałów . Jak wogóle ma wyglądać to rozliczenie między wspólnikami ?

Odpowiedz

Małgorzata Koczan 19 lutego, 2015 o 09:11

Pani Małgorzato, dziękuję za komentarz. Odpowiedź na Pani pierwsze pytanie tak. Co do odpowiedzi na pozostałe Pani pytania zapraszam do skorzystania z usług Kancelarii.

Odpowiedz

Aleksander 18 lutego, 2015 o 15:07

Szanowna Pani,
Chciałbym zapytać o kilka spraw związanych z likwidacją spółki jawnej.
Posiadamy wspólnie z żoną spółkę jawną, której działalność jest obecnie zawieszona.
Spółka nie ma żadnego majątku ani zobowiązań. Chcemy ją zamknąć ( zlikwidować ).
1. Czy musimy najpierw odwiesić działalność spółki, aby ją zlikwidować, czy po podjęciu uchwały o zamknięciu spółki możemy od razu złożyć wniosek do KRS?

W umowie spółki mamy zapis mówiący, że w przypadku rozwiązania spółki odbywa się jej likwidacja ( likwidatorami mogą być oboje wspólnicy lub jeden z nich )
2. Czy aby zamknąć spółkę bez procesu likwidacji musimy zmienić powyższy zapis w umowie spółki?

Pozdrawiam
Aleksander

Odpowiedz

Małgorzata Koczan 25 lutego, 2015 o 23:19

Panie Aleksandrze, niestety odpowiedź na Pana pytania nie jest oczywista i wymagałaby konsultacji prawnej.pozdrawiam

Odpowiedz

Marian 2 czerwca, 2015 o 11:39

Z zainteresowaniem czytałem pani tok prezentacji myśli. Logika i jasność poprawia humor czytelnikowi…..
Jasna Pani mecenas, chciałem w pani lekturze znaleźć temat co zrobić kiedy wspólnicy różnią się w decyzjach: jeden chce likwidacji, drugi nie. Obaj po 50% udziałów. I co? do sądu z tematem?

Pozdrawiam Marian Taraśkiewicz

Odpowiedz

Małgorzata Koczan 15 czerwca, 2015 o 17:58

Panie Marianie. Przyczyny rozwiązania są wskazane w art. 58 ksh. Zgodnie z nim rozwiązanie spółki powodują:
1) przyczyny przewidziane w umowie spółki;
2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;
3) ogłoszenie upadłości spółki;
4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;
5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;
6) prawomocne orzeczenie sądu.
Niektóre z nich nie wymagają zgody i współdziałania drugiego wspólnika. Pozdrawiam

Odpowiedz

jola 10 listopada, 2015 o 12:07

Witam, jeżeli jeden ze wspólników wypowie umowę spółki to co będzie dzialo sie dalej ? Jakie to będzie mialo konsekwencje ?

Odpowiedz

ewa 2 września, 2015 o 11:05

Witam, mam zapytanie .
Czy jeśli wspólnicy notarialnie rozwiązali spółkę ale nie zostało to zgłoszone w KRS czy uznaje się ze spółka zakończyła działalność? Znajomych społka zakończyła tak działalność a że nie ma kto tego zamknąć w KRS gdyż są potrzebne na to środki finansowe na opłaty sądowe i ogłoszenie w monitorze.

Odpowiedz

Małgorzata Koczan 3 września, 2015 o 13:12

Dzień dobry Pani Ewo. Do rozwiązania spółki konieczne jest wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Pozdrawiam

Odpowiedz

kamila 26 listopada, 2015 o 11:57

Mam pytanie jak mam zakończyć proces postępowania likwidacyjnego w spółce jawnej która była „pusta” czyli zgłosiła rozpoczęcia działalności ale nic w niej nie zaczęła robić.

Odpowiedz

Małgorzata Koczan 27 listopada, 2015 o 13:26

Dzień dobry Pani Kamilo, w takiej sytuacji najlepiej jeśli nie ma ku temu przeszkód nie przeprowadzać postępowania likwidacyjnego. Jeśli potrzebuje Pani pomocy w rozwiązaniu tej kwestii zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Odpowiedz

sławomir 27 listopada, 2015 o 19:16

Witam ’ i bardzo proszę o pomoc za co będę bardzo wdzięczny ,pytanie; po zlikwidowanej sp zoo , to około 20 lat temu,została działka, w księgach jest nadal właścicielem sp zoo zlikwidowana KRS,właściciele sp zoo nie żyją,czy jest możliwość kupna takiej działki i z kim/// Z góry dziękuje za odpowiedż

Odpowiedz

Małgorzata Koczan 28 listopada, 2015 o 10:09

Panie Sławomirze ten blog dotyczy tematu spółki jawnej. Jeśli Pan potrzebuje pomocy w przedstawionej sprawie zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Odpowiedz

Marcin 11 grudnia, 2015 o 18:49

Witam. W przypadku gdy umowa dopuszcza rozwiązanie spółki na zasadach opisanych w KSH a wspólnicy jednogłośnie wybiorą rozwiązanie nie poprzez likwidację lecz w inny sposób to:
– czy uchwała musi obowiązywać od momentu podjęcia i podpisania czy może wskazywać konkretny dzień rozwiązania spółki?
– jeśli dzień rozwiązania jest inny niż dzień podjęcia uchwały to z jaką datą musi być sporządzony bilans/spis z natury itp? (bo przecież może on ulec zmianie w tzw międzyczasie)

Odpowiedz

Wanda 16 grudnia, 2015 o 17:47

Szanowna Pani, uprzejmie proszę o podpowiedź – likwidujemy ze znajomymi naszą spółkę jawną obecnie postawioną już w stan likwidacji (i jest to ujawnione w krs). Chce zgłaszać wniosek o wykreślenie na formularzu X2 wraz z załącznikami. I tu pojawił się problem – czy do tego wniosku powinnam załączyć uchwałę wspólników o zakończeniu likwidacji i zaakceptowaniu sprawozdania likwidatorów (tak podobnie w przypadku spółki z oo) czy może złożyć oświadczenie likwidatorów o zakończeniu likwidacji (tak sugerują anonimowe źródła internetowe) i że wszyscy wierzyciele są zaspokojeni. Będę bardzo wdzięczna za pomoc i pozdrawiam.

Odpowiedz

Paulina 24 stycznia, 2016 o 17:19

Szanowna Pani Mecenas, czy sąd gospodarczy może samodzielnie podjąć decyzję o wykreśleniu spółki jawnej z KRS, jeśli w ciągu pięciu lat nie podejmowała ona żadnych czynności? Nie funkcjonowała. Nie miała klientów. Widniała tylko na papierze, gdyż kilka miesięcy po rejestracji w KRS między dwoma wspólnikami nastąpił rozłam i niemożliwa była dalsza współpraca.

Odpowiedz

Małgorzata Koczan 27 stycznia, 2016 o 15:22

Witam Pani Paulino, pomocna może okazać się lektura ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (np. art. 25, 25a), w której to wskazane są przypadki działania sądu rejestrowego z urzędu.

Odpowiedz

Sebastian 20 kwietnia, 2016 o 12:47

Witam. Chce rozwiązać spółkę jawna,od czego mam zacząć. Dodam tylko ze mój wspilnik wyjechał za granicę do pracy bo nasza firma nie przynosi oczekiwanych dochodow

Odpowiedz

Małgorzata Koczan 10 maja, 2016 o 18:22

Dzień dobry, nie da się jednym zdaniem odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszam do kontaktu z kancelarią.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Koczan Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Koczan Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@mkoczan.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: