Czy wiesz, że ….Szczególne zasady odpowiedzialności w spółce jawnej

Małgorzata Koczan08 grudnia 2015Komentarze (0)

W jednym z poprzednich wpisów mogłeś przeczytać „O odpowiedzialności wspólników w spółce jawnej”.

Czy wiesz jednak, że… znając te zasady odpowiedzialności, o których mowa w poście wskazanym wyżej nie znasz jeszcze innych sytuacji, w których wspólnik spółki jawnej ponosi/może ponosić odpowiedzialność. Zakładając spółkę jawną bądź przystępując do niej ważne jest abyś znał inne, szczególne zasady odpowiedzialności wspólników w spółce jawnej.

IMAG9552Pierwszy przypadek –  wyrażony jest w art 33 kodeksu spółek handlowych, który odnosi się do odpowiedzialności wspólników w przypadku gdy dochodzi do zawarcia umowy spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wnosi do spółki swoje przedsiębiorstwo.

Kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wniósł do spółki przedsiębiorstwo, odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki do wartości wniesionego przedsiębiorstwa według stanu w chwili wniesienia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela.

Drugi przypadek – art. 32 kodeksu spółek handlowych:

IMAG9553Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia.

 

 

 

IMAG9554

Trzecia sytuacja dotyczy odpowiedzialności za zobowiązania powstałe przed wpisem spółki do rejestru, kiedy to wspólnicy odpowiadają na zasadzie solidarności i nie ma do nich zastosowania zasada subsydiarności. Na czym polega subsydiarność możesz przeczytać na diagramie w poście „O odpowiedzialności wspólników w spółce jawnej”.

Czwarta sytuacja- art. 10 par. 3 kodeksu spółek handlowych:

IMAG9557W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 242 287e-mail: kancelaria@mkoczan.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Małgorzata Koczan Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Koczan Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@mkoczan.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: