Właściwość sądu KRS

Małgorzata Koczan        28 czerwca 2016        Komentarze (0)

Wniosek o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego składa się w sądzie właściwym ze względu na siedzibę spółki, której wniosek dotyczy.

Tego typu wnioski rozpatrują wydziały gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego.

Obecnie takie wydziały znajdują się w 21 miastach. W niektórych z nich występuje po kilka wydziałów KRS w jednym sądzie. Pełną ich listę wraz ze wskazaniem siedziby sądu, adresu, danych kontaktowych oraz obszarem właściwości można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Poniżej przedstawiam listę sądów wraz z adresami stron internetowych, na których możecie znaleźć aktualne numery rachunków bankowych do dokonywania opłat od wniosku.

1.         Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS http://bialystok.sr.gov.pl

2.         Sąd Rejonowy  w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS http://www.bielsko-biala.sr.gov.pl

3.         Sąd Rejonowy  w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS  http://www.bip.bydgoszcz.sr.gov.pl/?cid=422

4.         Sąd Rejonowy  w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS http://www.czestochowa.sr.gov.pl/xvii-krs,m,mg,2,67,86

5.         Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku

http://www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/srgdapn2/index.php?option=com_content&view=article&id=34:wydzia-vii-krs&catid=2:wydziay&Itemid=62

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku

http://www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/srgdapn2/index.php?option=com_content&view=article&id=35:wydzia-viii-krs&catid=2:wydziay&Itemid=62

6.         Sąd Rejonowy  w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS http://www.gliwice.sr.gov.pl/wydzialy,m,mg,2,67

7.         Sąd Rejonowy Katowice – Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS

http://www.katowice-wschod.sr.gov.pl/index.php?id=19&dzial=inf&strona_www=struktura

8.         Sąd Rejonowy  w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS   http://www.kielce.sr.gov.pl

9.         Sąd Rejonowy  w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS  http://koszalin.so.gov.pl/bip/index.php?id=1146&id2=1178&fs=&cn=

10.       Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

http://www.krakow-sr.sr.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-312

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS

http://www.krakow-sr.sr.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-313

11.       Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS http://lublin-wschod.sr.gov.pl

12.       Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS  http://lodz.sr.gov.pl/index.php?id=216

13.       Sąd Rejonowy  w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS    http://olsztyn.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=123

14.       Sąd Rejonowy  w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS http://www.opole.sr.gov.pl/pl/dokumenty/KRS

15.       Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS

http://www.poznan-nowemiasto.sr.gov.pl/strony/1/pl/138.php

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS

http://www.poznan-nowemiasto.sr.gov.pl/strony/1/pl/138.php

16.       Sąd Rejonowy  w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS  http://rzeszow.sr.gov.pl

17.       Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS http://szczecin-centrum.sr.gov.pl/bip2/index.php?id=320

18.       Sąd Rejonowy  w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS  http://torun.sr.gov.pl/50,vii-wydzial-gospodarczy-krajowego-rejestru-sadowego.html

19.       Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS

http://www.warszawa.so.gov.pl/xii-wydzial-gospodarczy-krajowego-rejestru-sadowego.html

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

http://warszawa.so.gov.pl/xiii-wydzial-gospodarczy-krajowego-rejestru-sadowego.html

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS

http://www.warszawa.so.gov.pl/xiv-wydzial-gospodarczy-krajowego-rejestru-sadowego.html

20.       Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS

http://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=99

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS

http://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=102

21        Sąd Rejonowy  w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS http://www.zielona-gora.sr.gov.pl/?mod=143

 

Wniesienie prawa własności nieruchomości do spółki jawnej

Małgorzata Koczan        24 maja 2016        Komentarze (0)

1155880403_15494b5dee_zW związku z licznymi zapytaniami odnośnie wniesienia wkładu do spółki jawnej w formie prawa własności nieruchomości widzę potrzebę uzupełnienia treści na blogu o wpis  poświęcony temu zagadnieniu.

Wniesienie prawa własności nieruchomości do spółki jawnej -skąd się wziął problem?

Kodeks spółek handlowych dopuszcza, aby umowa spółki jawnej została zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kodeks cywilny zastrzega natomiast do przeniesienia własności nieruchomości formę aktu notarialnego. Co więc w sytuacji kiedy wspólnicy chcą wnieść prawo własności nieruchomości do spółki jawnej? Czy konieczne jest podpisanie umowy spółki jawnej w formie aktu notarialnego, czy może wystarczy zwykła forma pisemna? Czy jeśli wspólnicy taką umowę podpiszą w formie pisemnej to sąd rejestrowy nie będzie robił problemów z wpisem ?

Jak nie popełnić błędów?

Otóż moi drodzy czytelnicy. W roku 2015 Sąd Najwyższy wydał dwa postanowienia odnoszące się do wskazanej wyżej kwestii. Pierwsze postanowienie jest z dnia 14 stycznia 2015r., sygn. II CSK 85/14, drugie z dnia 25 listopada 2015r., sygn. II CSK 723/14. W tym drugim orzeczeniu sąd podzielił stanowisko wyrażone w pierwszym.

Nie, nie, na tym nie zakończę tego wpisu prosząc abyście wczytali się w treść orzeczeń i ich uzasadnienie, aczkolwiek nie należą one do zbyt obszernych 😉 Zainteresowanych zachęcam oczywiście do tego. Mniej wytrwali mogą przejść do dalszej części wpisu 😉

Konkluzje Sądu Najwyższego można sprowadzić do dwóch punktów:

  1. Gdy przedmiotem wkładu jest nieruchomość dopuszczalne jest zawarcie umowy spółki jawnej w zwykłej formie pisemnej, ale w takim przypadku konieczne jest jeszcze po rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym zawarcie odrębnej umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego.
  2. Za „budzące uzasadnione wątpliwości” Sąd uznał poglądy wskazujące na konieczność w takiej sytuacji zawierania samej umowy spółki jawnej w formie aktu notarialnego czy wskazujące na konieczność zawarcia dodatkowej umowy w formie aktu notarialnego, której przedmiotem miałoby być samo zobowiązanie do wniesienie wkładu niezależnie od umowy spółki zawartej w zwykłej formie pisemnej.

Praktyka orzecznicza jak widać jest różna skoro sprawa trafiła przed Sąd Najwyższy. Niemniej jednak jest już czym się podeprzeć w argumentacji swojego stanowiska w razie problemów z wpisem przed sądem rejestrowym.

Podsumowanie

Mając więc na względzie przedstawione wyżej stanowiska, jeśli zamierzasz wnieść własność nieruchomości do spółki samą umowę spółki jawnej możesz podpisać w zwykłej formie pisemnej, a po rejestracji spółki powinieneś udać się do notariusza w celu sporządzenia odrębnej umowy przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Swoją drogą ciekawe w jakim kierunku pójdzie praktyka orzecznicza sądów rejestrowych i czy będą one podzielać argumentację Sądu Najwyższego…

 Photo credit: xurde via Decorators Guru / CC BY-SA

Trzeci Lubelski Wyścig Kaczek

Małgorzata Koczan        10 maja 2016        Komentarze (0)

22 maja 2016r. odbędzie się w Lublinie III LUBELSKI WYŚCIG KACZEK.

Idea jest jedna: pomoc dla dzieci potrzebujących wsparcia.

Chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj wpis na stronie naszej Kancelarii 🙂

Lubelski Wyscig Kaczek

Poprawa płynności finansowej w spółce jawnej

Małgorzata Koczan        27 stycznia 2016        Komentarze (0)

Borykasz się z problemem płynności finansowej ? Twoi kontrahenci wstrzymują zapłatę do pierwszego telefonu, wezwania, pisma z Kancelarii…

Chciałbyś poprawić płynność finansową w firmie i zniwelować problem spóźnionych płatności?

Chciałbyś bardziej zdyscyplinować swoich kontrahentów do terminowego regulowania należności?

A teraz wyobraź sobie, że …Twoi kontrahenci płacą terminowo Twoje faktury. Twoja asystentka nie musi dzwonić lub pisać już maili z przypomnieniem, że upłynął już termin płatności na fakturze i prosić Klienta by może zechciał zapłacić. Masz pieniądze u siebie na koncie, a nie na koncie Twojego Klienta. Chyba całkiem przyjemnie…;)

Dobrym lekarstwem na te przypadłości może okazać się możliwość korzystania z pieczęci prewencyjnej.

Czym dokładnie jest pieczęć prewencyjna i na czym polega korzystanie z pieczęci prewencyjnej możesz przeczytać w materiale „Pieczęć prewencyjna. Wybrane zagadnienia”.

PIECZĘĆ PREWENCYJNA

Podsumowanie roku 2015

Małgorzata Koczan        31 grudnia 2015        Komentarze (0)

Witaj,

dziś ostatni dzień roku 2015.

Pozwolę sobie na małe podsumowania.

Po pierwsze bardzo się cieszę, że mój e-book SPÓŁKA JAWNA KROK PO KROKU cieszy się taką popularnością. Na chwilę pisania tego wpisu liczba pobrań wyniosła: 4776.

Po drugie trochę statystyk z bloga na dzień 31.12.2015r.

  • 77 797 odsłon
  • 105 komentarzy
  • 10 najpopularniejszych wpisów:

 

Zmiana umowy spółki jawnej

Rejestracja spółki jawnej – załączniki, opłaty

Ile trwa rozpoznanie wniosku przez sąd rejestrowy?

Likwidacja spółki jawnej – inny sposób zakończenia działalności spółki

Likwidacja spółki jawnej

Kto może być wspólnikiem spółki jawnej?

Wkłady wnoszone do spółki jawnej i ich wartość

Zawieszenie działalności spółki jawnej

Umowa spółki jawnej – tekst jednolity

Spółka jawna – charakterystyka

Poniżej możesz podejrzeć jak blog rósł w siłę.

statystyki 31122015

 

 

 

Dziękuję wszystkim moim czytelnikom.

Po trzecie z Nowym Rokiem nadchodzą nowe zmiany.

Zapraszam Cię do obejrzenia nowej strony internetowej Kancelarii: www.lexoptim.pl

Życzę Ci pomyślności w Nowym Roku !