Umowa spółki jawnej

Dziś przedstawię Ci krótko kolejny obligatoryjny element umowy spółki jawnej, jakim jest określenie przedmiotu działalności spółki. Przedmiot działalności spółki jawnej powinien być: zgodny z celem spółki i nie może być sprzeczny lub oderwany od celu spółki uzgodniony ze wspólnikami określony według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Jeśli wskażesz przedmiot działalności niezgodny z celem spółki będzie on […]

Siedziba spółki jawnej

Małgorzata Koczan10 lipca 2014Komentarze (0)

Dziś przybliżę Wam lepiej jeden z elementów koniecznych umowy spółki jawnej – jakim jest jej siedziba. Jak już wcześniej sygnalizowałam – w umowie spółki jawnej trzeba ją wskazać. Zwróć uwagę, że piszę w kontekście tego tematu o siedzibie a nie o adresie. Siedziba nie jest tym samym co adres spółki jawnej. Siedzibą spółki jawnej jest […]

Jeżeli zamierzasz założyć spółkę jawną jedną z podstawowych czynności, które powinieneś wykonać ze swoimi wspólnikami to zawarcie umowy spółki jawnej. Taka umowa spółki jawnej powinna zawierać co najmniej: Firmę i siedzibę spółki Określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość Przedmiot działalności spółki Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Bardzo istotne jest, żeby w […]

Umowa spółki jawnej jest tematem bardzo szerokim dlatego dziś zajmę się jedynie kwestią formy takiej umowy. Do samej umowy spółki jawnej jeszcze niejednokrotnie będę wracać. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Cóż onacza ten groźnie brzmiący zapis? Nic innego jak to, że niezachowanie tej formy i np. zawarcie umowy […]