Nazwa spółki jawnej

Zmiana firmy spółki jawnej

Małgorzata Koczan09 lipca 2014Komentarze (0)

Co w sytuacji kiedy firma spółki jawnej została ustalona ale okazuje się, że szykują się zmiany? Przy przeniesieniu ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, a więc w tym spółce jawnej może powstać koniecznośc zmiany firmy spółki. Kiedy trzeba zmienić firmę spółki jawnej? Jeżeli zmienia się wspólnik, którego nazwisko, firma (nazwa) były umieszczone w firmie […]

Firma spółki jawnej

Małgorzata Koczan09 lipca 2014Komentarze (0)

Spółka jawna prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Firma spółki jawnej indywidualizuje ją – podobnie jak imię i nazwisko osoby fizycznej. Jak prawidłowo nadać firmę spółce jawnej? Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników,  jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie “spółka jawna”. Firma spółki jawnej może także zawierać dodatki fakultatywne. Dopuszczalne […]