Nazwa spółki jawnej

Firma spółki jawnej

Małgorzata Koczan        09 lipca 2014        Komentarze (0)

Spółka jawna prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Firma spółki jawnej indywidualizuje ją – podobnie jak imię i nazwisko osoby fizycznej. Jak prawidłowo nadać firmę spółce jawnej? Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników,  jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie “spółka jawna”. Firma spółki jawnej może także zawierać dodatki fakultatywne. Dopuszczalne […]