lipiec 2014

Umowa spółki jawnej jest tematem bardzo szerokim dlatego dziś zajmę się jedynie kwestią formy takiej umowy. Do samej umowy spółki jawnej jeszcze niejednokrotnie będę wracać. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Cóż onacza ten groźnie brzmiący zapis? Nic innego jak to, że niezachowanie tej formy i np. zawarcie umowy […]

Firma spółki jawnej

Małgorzata Koczan09 lipca 2014Komentarze (0)

Spółka jawna prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Firma spółki jawnej indywidualizuje ją – podobnie jak imię i nazwisko osoby fizycznej. Jak prawidłowo nadać firmę spółce jawnej? Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników,  jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”. Firma spółki jawnej może także zawierać dodatki fakultatywne. Dopuszczalne […]

Spółka jawna – charakterystyka

Małgorzata Koczan09 lipca 2014Komentarze (1)

W moim pierwszym wpisie chciałam Ci przedstawić kilka ogólnych zagadnień dotyczących spółki jawnej. Spółka jawna jest spółką osobową. Poniżej znajduje się mały wykres przedstawiający jakie mamy spółki prawa handlowego. Jeśli zamierzasz być przedsiębiorcą możesz skorzystać z różnych możliwości – prowadzić działalność jako osoba fizyczna, działać w ramach spółki cywilnej albo założyć którąś ze spółek prawa […]