Lipiec 2014

Rejestracja spółki jawnej

Małgorzata Koczan        14 lipca 2014        Komentarze (1)

Zamierzasz zarejestrować spółkę jawną? Świetnie trafiłeś, gdyż ten post z pewnością pomoże Ci w tym. Po przygotowaniu odpowiednich dokumentów, takich jak choćby umowa spółki jawnej, czas na rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Możesz to zrobić także przy pomocy pełnomocnika, co pozwoli na uniknięcie błędów,a co za tym idzie skróci całą procedurę. Jakie […]

Przedmiot działalności spółki jawnej

Małgorzata Koczan        11 lipca 2014        Komentarze (0)

Dziś przedstawię Ci krótko kolejny obligatoryjny element umowy spółki jawnej, jakim jest określenie przedmiotu działalności spółki. Przedmiot działalności spółki jawnej powinien być: zgodny z celem spółki i nie może być sprzeczny lub oderwany od celu spółki uzgodniony ze wspólnikami określony według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Jeśli wskażesz przedmiot działalności niezgodny z celem spółki będzie on […]

Siedziba spółki jawnej

Małgorzata Koczan        10 lipca 2014        Komentarze (0)

Dziś przybliżę Wam lepiej jeden z elementów koniecznych umowy spółki jawnej – jakim jest jej siedziba. Jak już wcześniej sygnalizowałam – w umowie spółki jawnej trzeba ją wskazać. Zwróć uwagę, że piszę w kontekście tego tematu o siedzibie a nie o adresie. Siedziba nie jest tym samym co adres spółki jawnej. Siedzibą spółki jawnej jest […]

Zmiana firmy spółki jawnej

Małgorzata Koczan        09 lipca 2014        Komentarze (0)

Co w sytuacji kiedy firma spółki jawnej została ustalona ale okazuje się, że szykują się zmiany? Przy przeniesieniu ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, a więc w tym spółce jawnej może powstać koniecznośc zmiany firmy spółki. Kiedy trzeba zmienić firmę spółki jawnej? Jeżeli zmienia się wspólnik, którego nazwisko, firma (nazwa) były umieszczone w firmie […]

Umowa spółki jawnej – elementy konieczne

Małgorzata Koczan        09 lipca 2014        Komentarze (0)

Jeżeli zamierzasz założyć spółkę jawną jedną z podstawowych czynności, które powinieneś wykonać ze swoimi wspólnikami to zawarcie umowy spółki jawnej. Taka umowa spółki jawnej powinna zawierać co najmniej: Firmę i siedzibę spółki Określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość Przedmiot działalności spółki Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Bardzo istotne jest, żeby w […]